Disclaimer

Privacybeleid en disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

De informatie op deze website wordt getoond met als doel bezoekers te informeren over de iQwoning® en de daaraan gerelateerde bedrijfsactiviteiten van Ballast Nedam en/of haar dochterondernemingen. Ballast Nedam kan gegevens vastleggen zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met zorg verwerkt en beveiligd. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking en het beheer van de persoonlijke gegevens. Ballast Nedam gebruikt de gegevens van bezoekers voor de uitvoering van overeenkomsten, informatieverstrekking en in het kader van verstrekking van opdrachten. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan wel niet meer geregistreerd wilt zijn bij Ballast Nedam, dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij Ballast Nedam, Afdeling Juridische Zaken, met vermelding van “Privacymelding”, Postbus 1578, 3430 BN Nieuwegein

Het auteursrecht van deze website berust bij Ballast Nedam. Bezoekers zijn niet gerechtigd om informatie en/of beelden van deze website geheel of gedeeltelijk op te slaan, te reproduceren of te verspreiden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Ballast Nedam. De informatie op deze website is met zorg tot stand gekomen en geplaatst. Ballast Nedam is echter niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie of getoonde beelden of het verlies van informatie voortkomend uit het gebruik van deze website. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de op de website geplaatste gegevens of getoonde beelden. Ballast Nedam is niet verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de websites waarnaar de website van Ballast Nedam verwijst.

Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan de website u herkennen en op u worden ingesteld als u de website van Ballast Nedam (opnieuw) bezoekt. De tekst en het beeldmerk iQwoning® is is een geregistreerd Benelux merk.