MVO

iQwoning®, het innovatieve huisvestingsconcept van Ballast Nedam

Milieu - Levenscyclus denken en doen

Een woning die bijna volledig in de fabriek is gemaakt levert veel milieuvoordelen op. Zo wordt er efficiënt gebruik gemaakt van materialen, bijvoorbeeld het beperken van restproducten. Zo kunnen restproducten bijvoorbeeld de restproducten van gesneden tegels makkelijker verzameld worden en aan leveranciers worden geretourneerd voor recycling. Daarnaast is de voertuigbewegingen van en naar de bouwplaats (assemblageplaats) sterk gereduceerd. Het resultaat is een verlaging van transportuitstoot én een bijdrage aan het verminderen van files. Ook in de samenwerking met onze leveranciers kiezen wij voor zo milieuvriendelijke oplossingen. Zo hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers om het verpakkingsmateriaal te verminderen. Daarbij kunt u denken aan het bundelen van bestellingen, waardoor de producten in grote hoeveelheden tegelijk en veel minder verpakkingsmateriaal kunnen worden geleverd. Zo dragen wij met onze leveranciers ons steentje bij aan het reduceren van de afvalberg. Onze samenwerking met kennisinstituten en universiteiten draagt bij aan verdere innovaties. In samenwerking met onze partner TU Eindhoven vindt er op dit moment onderzoek plaats hoe de hoeveelheid wapeningsstaal te verminderen en meer milieuvriendelijke materialen zoals vezelbeton in het productieproces toe te passen. Dit onderzoek wordt mogelijk doormiddel van pilots in de praktijk gebracht.

Milieu - Levenscyclus denken en doen

De speciaal ingerichte productielocatie van de iQwoning® in Weert zorgt voor een optimale productie van alle elementen van de iQwoning®. Hiermee worden veel processen, die normaal gesproken op een bouwplaats plaatsvinden, vervangen. Onze medewerkers hebben zich in specifieke taken van het ontwikkelproces gespecialiseerd en kunnen zich daar volledig aan wijden. Daarbij worden externe omstandigheden vermeden, zoals slecht weer en te weinig licht. Daarnaast wordt er steeds minder uitbesteed aan onderaannemers, waardoor de medewerkers samen de verantwoordelijkheid voelen voor het eindproduct. Dit heeft een positieve impact op de kwaliteit van het product en op de tevredenheid van onze medewerkers.

Milieu - Levenscyclus denken en doen

Dankzij de zeer korte bouwtijd, de compacte bouwplaats en het beperkt aantal vervoersbewegingen wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Daarnaast zorgt de zeer korte bouwtijd ervoor, dat er adequaat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. De fase tussen sloop en oplevering is vele maanden korter, waardoor een gebied of straat minder lang onbeheerd blijft.